MÁY DẬP KE VĨNH CỬU - phiên bản 5.0

MÁY DẬP KE VĨNH CỬU ĐA HỆ NHÔM 5.0

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam

- Mạ NIKEN 100%

- Kim thép SKD

- Dập ke vĩnh cửu các Hệ Nhôm: XINGFA, TOPAL SLIMA, TOPAL PRIMA, JMA60, Long Vân, VÁT CẠNH (PMA, EUROVN, OCEAN, KENWIN...), Hệ nhôm cỏ 700, Hệ nhôm cỏ 1000...

- Dập khung bao 100 các hệ nhôm (Xingfa: KB cửa sổ , KB vách, KB cửa đi), Topal...

- Dập chốt sập lùa 55 XFAD

- Dập ngàm cửa đi 1 cánh

- Dập lỗ thanh truyền khóa C459

- Dập 02 loại ốp hông cửa lùa 55 (hàng nhập và trong nước)

- Dập thoát nước: KB cửa sổ, KB vách, KB lùa

- Dập thoát nước gân trong khung bao cửa sổ

Sản phẩm được bảo hành 36 tháng, khuôn có sẵn thay thế trong vòng 24h

 

MÁY DẬP KE VĨNH CỬU - Phiên bản tiết kiệm

MÁY DẬP KE VĨNH CỬU ĐA HỆ NHÔM - Phiên bản tiết kiệm

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam

- Sơn, không mạ

- Kim thép SKD

- Dập ke vĩnh cửu các Hệ Nhôm: XINGFA, TOPAL SLIMA, JMA60, Long Vân, VÁT CẠNH (PMA, EUROVN, OCEAN, KENWIN...), Hệ nhôm cỏ 700, Hệ nhôm cỏ 1000...

- Dập khung bao 100 các hệ nhôm (Xingfa: KB cửa sổ , KB vách, KB cửa đi)

- Dập lỗ thanh truyền khóa C459

- Dập  ốp hông cửa lùa 55 

- Dập thoát nước: KB cửa sổ, KB vách, KB lùa

Sản phẩm được bảo hành 36 tháng, khuôn có sẵn thay thế trong vòng 24h