MÁY CẮT 09 CAO CẤP - LƯỠI 500

MÁY CẮT NHÔM 02 ĐẦU  CAO CẤP - 09 LƯỠI 500  Phiên bản cải tiến

-  Motor Vuông 2 x 3Kw, lưỡi cắt 500mm x 120 răng

- Góc xoay:  45 - 90 - 135 

- Timer điều khiển hành trình lưỡi cắt (không cần nhấn giữ nút cắt, chỉ nhấn 1 lần duy nhất)

- Pitong kẹp chống văng nhôm (tránh bị nổ lưỡi, văng nhôm và bể đế nhôm)

- Hãm khóa hơi 

- Hệ thống đèn LED chiếu sáng và kính lúp

- Dây bọc INOX 304

- Mũ trượt thẳng đứng (tránh rung lắc máy)

- Ray trượt phi 40mm

- Giá đỡ phôi nhôm 2 mặt

- Bình dầu làm mát chuyên nghiệp

Với cải tiến chất lượng, tiện lợi và chắc chắn, sẽ giúp cho công đoạn sản xuất được chuẩn xác

MÁY CẮT 09 CAO CẤP - LƯỠI 450

MÁY CẮT NHÔM 02 ĐẦU  CAO CẤP - 09 LƯỠI 450  Phiên bản cải tiến

-  Motor Vuông 2 x 2.2Kw, lưỡi cắt 450mm x 120 răng

- Góc xoay:  45 - 90 - 135 

- Timer điều khiển hành trình lưỡi cắt (không cần nhấn giữ nút cắt, chỉ nhấn 1 lần duy nhất)

- Pitong kẹp chống văng nhôm (tránh bị nổ lưỡi, văng nhôm và bể đế nhôm)

- Hãm khóa hơi 

- Hệ thống đèn LED chiếu sáng và kính lúp

- Dây bọc INOX 304

- Mũ trượt thẳng đứng (tránh rung lắc máy)

- Ray trượt phi 40mm

- Giá đỡ phôi nhôm 2 mặt

- Bình dầu làm mát chuyên nghiệp

Với cải tiến chất lượng, tiện lợi và chắc chắn, sẽ giúp cho công đoạn sản xuất được chuẩn xác

MÁY CẮT 09 THƯỜNG - LƯỠI 450

MÁY CẮT NHÔM 02 ĐẦU  09 LƯỠI 450  Phiên bản cải tiến

-  Motor Vuông 2 x 2.2Kw, lưỡi cắt 450mm x 120 răng

- Góc xoay:  45 - 90 - 135 

- Timer điều khiển hành trình lưỡi cắt (không cần nhấn giữ nút cắt, chỉ nhấn 1 lần duy nhất)

- Pitong kẹp chống văng nhôm (tránh bị nổ lưỡi, văng nhôm và bể đế nhôm)

- Hãm khóa hơi 

- Hệ thống đèn LED chiếu sáng và kính lúp

- Dây bọc INOX 304

- Mũ trượt thẳng đứng (tránh rung lắc máy)

- Ray trượt phi 40mm

- Giá đỡ phôi nhôm 2 mặt

- Bình dầu làm mát chuyên nghiệp

Với cải tiến chất lượng, tiện lợi và chắc chắn, sẽ giúp cho công đoạn sản xuất được chuẩn xác

MÁY CẮT NHÔM 08 - Phiên bản Cải tiến

MÁY CẮT NHÔM 02 ĐẦU - Phiên bản cải tiến

-  Motor Vuông 2 x 3Kw, lưỡi cắt 450mm x 120 răng

- Timer điều khiển hành trình lưỡi cắt (không cần nhấn giữ nút cắt, chỉ nhấn 1 lần duy nhất)

- Pitong kẹp chống văng nhôm (tránh bị nổ lưỡi, văng nhôm và bể đế nhôm)

- Hãm khóa hơi 

- Hệ thống đèn LED chiếu sáng và kính lúp

- Dây bọc INOX 304

- Mũ trượt thẳng đứng (tránh rung lắc máy)

- Ray trượt phi 40mm

- Giá đỡ phôi nhôm 2 mặt

- Bình dầu làm mát chuyên nghiệp

Với cải tiến chất lượng, tiện lợi và chắc chắn, sẽ giúp cho công đoạn sản xuất được chuẩn xác