GALA DINNER TẠI PHÚ QUỐC 2019
T102020

GALA DINNER TẠI PHÚ QUỐC 2019

Chương trình Gala Dinner & Cúp Tứ hùng 2019 tổ chức tại Phú Quốc

GALA DINNER LÂM ĐỒNG 2019
T102020

GALA DINNER LÂM ĐỒNG 2019

Chương trình CÚP Tứ Hùng Championship & Gala Dinner tại Đức Trọng Năm 2019

TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018
T102020

TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Chương trình tri ân khách hàng Năm 2018 của EUROSTAR - PHA