MÁY DẬP KHÓA THỦY LỰC 1 Tầng

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam, máy được thiết kế phù hợp các hệ nhôm Xingfa tại Việt Nam.

- Dập Bụng khóa cửa đi bên trái

- Dập bụng khóa cửa đi bên phải

- Dập lỗ khóa quay trong, quay ngoài

- Dập lỗ tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập bụng tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập lỗ bánh xe lùa 55  ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập bụng chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Mở rộng chốt sập lùa 55 

MÁY DẬP KHÓA THỦY LỰC Xingfa + Dập Ke vĩnh cửu

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam, máy được thiết kế phù hợp các hệ nhôm Xingfa tại Việt Nam.

- Dập Bụng khóa cửa đi bên trái

- Dập bụng khóa cửa đi bên phải

- Dập lỗ khóa quay trong, quay ngoài

- Dập lỗ tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập bụng tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập lỗ bánh xe lùa 55  ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập bụng chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Mở rộng chốt sập lùa 55 

- Tích hợp thêm các khuôn dập ke vĩnh cửu và khuôn thoát nước, ngàm cửa đi...

- Sản phẩm bảo hành 36 tháng, khuôn thay thế có sẵn

MÁY DẬP KHÓA THỦY LỰC 2 tầng Xingfa + LV60 + Dập ke vĩnh cửu

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam, máy được thiết kế phù hợp các hệ nhôm Xingfa tại Việt Nam.

- Dập Bụng khóa cửa đi bên trái

- Dập bụng khóa cửa đi bên phải

- Dập lỗ khóa quay trong, quay ngoài

- Dập lỗ tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập bụng tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập lỗ bánh xe lùa 55  ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập bụng chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Mở rộng chốt sập lùa 55 

- Tích hợp thêm Dập khóa hệ nhôm LV60 , các khuôn dập ke vĩnh cửu và khuôn thoát nước, ngàm cửa đi...

- Sản phẩm được bảo hành 36 tháng, khuôn thay thế có sẵn

MÁY DẬP KHÓA THỦY LỰC 3 TẦNG

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam, máy được thiết kế phù hợp các hệ nhôm Xingfa tại Việt Nam.

- Dập Bụng khóa cửa đi bên trái

- Dập bụng khóa cửa đi bên phải

- Dập lỗ khóa quay trong, quay ngoài

- Dập lỗ tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập bụng tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập lỗ bánh xe lùa 55  ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập bụng chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Dập chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 60mm)

- Mở rộng chốt sập lùa 55 

- Tích hợp thêm Dập khóa hệ nhôm Vát cạnh, Dập khóa hệ nhôm Topal Prima , các khuôn dập ke vĩnh cửu và khuôn thoát nước, ngàm cửa đi...

- Sản phẩm bảo hành 36 tháng, khuôn thay thế có sẵn

MÁY DẬP KHÓA DÙNG HƠI

- Do EUROSTAR sản xuất tại Việt Nam, máy được thiết kế phù hợp các hệ nhôm Xingfa tại Việt Nam.

- Dập Bụng khóa cửa đi bên trái

- Dập bụng khóa cửa đi bên phải

- Dập lỗ khóa quay trong, quay ngoài

- Dập lỗ tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập bụng tay nắm cửa sổ mở quay

- Dập chốt sập lùa 55 ( Các hệ lùa 55 bản rộng 70mm)

- Sản phẩm được bảo hành 36 tháng, khuôn thay thế có sẵn